Breaking News
Home / MODĂ / Mihaela Bucioaca, un fashion designer la început de drum

Mihaela Bucioaca, un fashion designer la început de drum

Bucioaca Mihaela are 24 de ani și anul acesta și-a încheiat studiile la “Accademia di Moda e Costume” din Roma, o facultate specializată care conform unui studiu recent e una din cele mai profesionale din lume.

Pasiunea sa pentru tot ceea ce e legat de modă are rădăcini profunde, deoarece încă de la vârstă de 4 ani a început să deseneze, uneori chiar să creeze hăinuțe și de fiecare data când cineva o întreba “ce vrei să devii când crești mare?” ea răspundea convinsă: “stilista sau designer”.

“Mai mult că sigur în România nu aș fi avut aceleași oportunități deci, pentru mine, venirea în Italia în 2006 a fost un pas în față în ceea ce privește cariera mea în lumea modei. După o perioadă de acomodare, ambiția și entuziasmul m-au ajutat să îmi aleg parcursul de studii, începând cu un liceu artistic. În cei 5 ani petrecuți acolo mi-a fost oferită o pregătire de bază atât din punct de vedere tehnic cât și practic, dezvoltându-mi abilitățile artistice cât și metodele de confecționare a hainelor. După terminarea liceului am făcut pasul spre Academie unde am perfecționat tot ceea ce studiasem în liceu. Cursurile de fashion design mi-au permis să devin mai pregătită și mai creativă, mai sigură pe mine, pe creațiile mele și m-au ajutat mai ales să-mi transform imaginația prin desen în ceva concret. Pe lângă partea tehnică, laboratoarele m-au ajutat să pun în practică tot ceea ce am învățat la nivel teoretic și de studiu transformând desenele în haine atât moderne și contemporane cât și din epoci antice”

Din punct de vedere profesional, în februarie 2016 a fost una din cei 10 finaliști a concursului “Vision to Come”, o incitativa a companiei italiene Calzedonia în colaborare cu Falconeri. Datorită acestui concurs a avut ocazia să vadă cum desenele mele “au prins viată” și s-au transformat într-o mini “capsule-collection” din tricotaje realizate cu cele mai performanțe mașinării din lumea modei. Din păcate, nu a câștigat dar consideră că a fost o experiență utilă și plăcută având în vedere că prezentarea a avut loc la “Triennale di Milano” unde au fost prezenți diverși jurnaliști de la reviste precum Vogue Italia și Grazia.

În urmă concursului s-a convins și mai mult că în viitor ceea ce vrea să facă va trebui să fie legat de artă și modă. Adoră să trăiască agitația din spatele scenei, să se confrunte cu diferiți stiliști, deci cu alte puncte de vedere și mai ales este entuziasmata de procesul care transformă un desen în ceva practic, care se poate simți și atinge cu propria mână. Îi place să fie la curent cu noutățile din lumea modei, cu tot ceea ce se întâmplă în jurul ei și câteodată, ca hobby, în timpul liber, își realizează singură rochii de seară sau de gală.

În viitorul apropriat, pe 20 noiembrie, va partecipa la un eveniment organizat aici la Roma, în care o selecție de artiști români vor avea ocazia să își prezinte propriile creații. Considerând faptul că în ultima perioadă, pentru lucrarea de licență, a studiat in România din punct de vedere a modei, am decis ca pentru acest eveniment va prezența câteva rochii inspirate din tradițiile țării sale natale.

 

Traduzione in italiano:  Mihaela Bucioaca, una giovane fashion designer a Roma

Il suo nome è Bucioaca Mihaela, ha 24 anni e quest’anno ho concluso gli studi all’Accademia di Moda e Costume di Roma, università specializzata, tra le migliori scuole di moda del mondo.

La sua passione per tutto quello che è legato al mondo della moda ha radici profonde, dato che fin dall’età di 4 anni ha iniziato a disegnare e a creare piccoli vestiti. Ogni volta che riceveva la fatidica domanda “cosa vuoi diventare da grande?” lei rispondeva convintissima: “stilista o designer”.

Quasi sicuramente in Romania non avrebbe avuto le stesse opportunità che ha avuto qui in Italia; quindi, secondo lei, il suo trasferimento in Italia, nel 2006, è stato un passo avanti per quel che riguarda il suo futuro e la sua carriera nel mondo della moda. Dopo un periodo di ambientamento, l’ambizione e l’entusiasmo gli hanno aiutato a scegliere il suo percorso di studi, iniziando con un liceo artistico. Durante i 5 anni passati lì ha imparato le basi sia dal punto di vista tecnico che pratico, aiutandola quindi a sviluppare le sue abilità artistiche e i metodi di produzione dei capi.

Dopo aver finito il liceo, e riuscita a fare il grande passo verso l’Accademia, posto dove e riuscita a perfezionare tutto quello che aveva studiato precedentemente. I corsi di fashion design la hanno resa più preparata e creativa, più sicura delle sue capacità e, soprattutto, la hanno aiutato a trasformare l’immaginazione dei disegni in qualcosa di concreto. Oltre la parte tecnica, i laboratori la hanno permesso di mettere in pratica tutto quello che ha imparato a livello teorico. E riuscita a trasformare i suoi disegni sia in capi moderni e contemporanei che in capi antichi e d’epoca.

Dal punto di vista professionale, a febbraio 2016 e stata una delle 10 finaliste del concorso “Vision to Come”, un’iniziativa della società italiana Calzedonia in collaborazione con Falconeri. Grazie a questo concorso ha avuto l’opportunità di vedere come i suoi disegni hanno preso vita” e si sono trasformati in una mini “capsule-collection” di maglieria, realizzata con i più innovativi macchinari del mondo della moda.

Purtroppo, non e riuscita a vincere, però è stata un’esperienza utile e piacevole visto che la presentazione ha avuto luogo alla “Triennale di Milano” e riuscita a parlare anche con diversi giornalisti importanti che lavorano per Vogue Italia e Grazia. Dopo quest’esperienza sia convinta ancora di più sul fatto che nel futuro quello che voglie fare deve essere strettamente legato all’arte e alla moda. Adora l’adrenalina e l’agitazione che nasce dietro le quinte, confrontarsi con diversi stilisti quindi con altri punti di vista e, soprattutto, come ha già detto prima, e entusiasta del processo che trasforma un disegno in qualcosa di concreto, che si può toccare con la propria mano. Gli piace essere informata e stare al passo con tutto quello che succede nel mondo della moda, e come hobby, nel tempo libero, realizza alcuni suoi miei capi che possono essere serali o di gala.

Prossimamente, a novembre, prenderà parte ad un evento organizzato qui a Roma. Il tema principale è promuovere una selezione di artisti romeni, i quali avranno l’opportunità di presentare le proprie creazioni. Considerando il fatto che per la sua tesi ha studiato la Romania dal punto di vista della moda, ha deciso che per questo evento presenterò una serie di capi femminili che si ispirano al suo paese natale e alle sue tradizioni.

Valentina Tofan

Despre Vocea Românească

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *