Breaking News
Home / ITALIA / Dana Cristina Gregorovici -”Pictura, echilibrul meu psihologic”

Dana Cristina Gregorovici -”Pictura, echilibrul meu psihologic”

Interviu cu pictorița Dana Cristina Gregorovici – ”Pictura, echilibrul meu psihologic

Dana Cristina Gregorovici -”Pictura, echilibrul meu psihologic”

Pictorița Danela Cristina Gregorovici, în vârstă de 45 de ani, s-a născut la Iași, în comuna Hălăucești,  iar de 15 ani locuiește în Italia, la Roma. Tot aici, și-a descoperit cu ceva timp în urmă pasiunea sa pentru pictură. De-a lungul timpului a participat la numeroase târguri și expoziții, atât în Italia cât și în alte țări.

Vă invit să descoperiți mai multe în interviul de mai jos, unde artista ne povestește despre cum și-a descoperit pasiunea pentru artă, despre tehnica pe care o practică cu dăruire dar și despre satisfacțiile și realizările pe care le are un tânăr artist  în domeniul picturii.

Povestiți-ne câte ceva despre dumneavoastră…

Despre mine? nu știu ce să spun… de obicei vorbesc foarte puțin, cred că e normal în contextul în care tot ceea ce faci nu ți se pare ieșit din comun. În câteva cuvinte pot să spun doar că stau la Roma de 15 ani, sunt născută în județul Iași, comuna Hălăucești, acum 45 de ani.

Cum ați descoperit pasiunea dumneavoastră pentru pictură și care a fost primul tablou făcut de dvs?

Eu sunt autodidactă, de mică mi-a plăcut să desenez, la școală nu aveam un caiet curat la sfârșit. Pasiunea mea am luat-o în serios în momentul când am intrat în contact cu o fostă profesoară a Institutului de Artă  din capitala Italiei, Roma. Fiind mai  în vârstă mi-au facut cadou copii ei, toate materialele necesare pentru pictură: persoane, pânze, culori și așa am început să pictez. Între timp am început și studiul tehnicilor și a tipurilor de culori, amplificând  căutarea pe internet…vorbim de anul 2003.

Care a fost primul tablou realizat?

Primul tablou pe pânză este o vază cu crizanteme în ulei.

Cum ați descrie viața de pictor de la debut și până în prezent?

Debutul unui artist în general e divers, depinde de la artist la artist, pentru mine, ca punct de plecare a fost ca hobby, deci nu ca bază. L-aș  putea numi echilibrul meu psihologic.

Reușește un artist să câștige bani mulți  din vânzarea tablourilor?

Probabil o parte din artiști mă pot contrazice , dar valoarea unui tablou nu o decidem noi, sunt criticii care decid și astăzi nimeni nu face nimic pentru nimic.Trebuie să investești mult ca să poți avea o valoare. Strada vânzărilor e foarte întortocheată, depinde de măsuri, tehnici…cât ești de cunoscut.

Ce tehnici folosiți în realizarea tablourilor și cât timp acordați picturii în general?

Tehnica mea actuală după multe cercetări se poate denumi o specie de drip painting, dar mult prelucrată, cu efect de 3D.Timpul dedicat artei e aproape tot timpul meu liber dat că lucrez ca operator sanitar într-o clinică. Sursele mele de inspirație sunt culorile, nu am o regulă, îmi vin în minte deja în format final, eu nu văd execuția unui tablou, văd doar tabloul terminat.

Care este pictorul tău preferat?

Pictorul meu preferat a fost mereu Salvador Dali.

La ce expoziții și concursuri ați participat până acum?

Am participat la multe expoziții, târguri și premieri, atât în Italia cât și în Franța.

Care au fost satisfacțiile tale cele mai mari în domeniul artei?

Satisfacția mea e atunci când la expoziții stai în spatele vizitatorilor  și auzi părerea pozitivă și exclamația lor în fața tablourilor tale și cea mai mare când afli că lumea deja te recunoaște prin stilul tabloului tău.

Ce sfaturi ați da unui artist tânăr aflat la început de drum?

Sfaturi pentru un artist la început  de drum în afară de încurajare nu cred că sunt, dar  cred că ar fi unul, și anume: să-și asigure supraviețuirea…(glumesc)

Ce planuri de viitor aveți și care este visul tău cel mai mare?

Îți răspund ca și altora care mă cunosc, nu gândesc în viitor, așa nu pot avea dezamăgiri, știu e puțin ironic răspunsul meu. În viziunea mea, realizarea ca artist este să fii recunoscut atât pe plan internațional cât și material, ultima mai puțin probabilă…

Traduzione in italiano:

Intervista alla pittrice Dana Cristina Gregorovici – „La pittura , il mio equilibrio psicologico „

La pittrice Gregorovici Daniela Cristina, 45 anni , è nata nel comune Halaucesti, Iasi (Romania) e da 15 anni vive in Italia, a Roma . Qui, ha scoperto qualche tempo fa la sua passione per la pittura. Nel tempo ha partecipato a numerose fiere e mostre , sia in Italia che in altri paesi.Vi invito a scoprire più nell’intervista qui sotto , dove si racconta di come ha scoperto la sua passione per la tecnica di un’arte che pratica con dedizione , ma anche le soddisfazioni e le realizzazioni che ha un giovane artista nella pittura.

Raccontaci qualcosa di te … Chi sono ? Non so cosa dire … di solito parlo poco, e penso che sia normale visto che tutto quello che faccio non mi sembra fuori dal comune . In poche parole, posso solo dire che abito a Roma da 15 anni , e sono nata a Iasi, nel comune di Halaucesti , 45 anni fa .

Come hai scoperto la tua passione per la pittura e quale è stato il primo dipinto fatto da voi ?

Sono autodidatta , e da piccola mi piaceva disegnare , a scuola non avevo un quaderno pulito alla fine . La mia passione l’ho presa sul serio quando sono venuta in contatto con un ex insegnante dell’Istituto d’arte nella capitale italiana, Roma . Essendo più anziana i suoi bambini mi hanno regalato tutti i materiali necessari per la pittura : persone, tele , colori e così ho iniziato a dipingere . Nel frattempo ho iniziato lo studio delle tecniche e dei tipi di colori , amplificando la ricerca su internet … parliamo del 2003. 

Quale è stato il primo dipinto realizzato ?

Il primo dipinto su tela è un vaso di crisantemi in olio . 

Come descrivereste la vita da pittrice dal debutto fino ad ora ?  

Il debutto di un artista in generale è diverso , varia da artista ad artista , per me, il punto di partenza era un hobby , quindi non come base . Lo potrei chiamare il mio equilibrio psicologico .

Un artista riesce a guadagnare abbastanza dalla vendita dei quadri ? Forse alcuni artisti mi possono contraddire , ma il valore di un dipinto non lo decidiamo noi,  ci sono i critici oggi che decidono e nessuno fa niente per niente. Bisogna investire molto per avere un valore . La strada delle vendite è molto complicata , dipende dalle misure, dalle tecniche … da quanto sei conosciuto .

Quali tecniche utilizzate nella realizzazione di quadri e pittura, e quanto tempo ci dedicate? La mia tecnica attuale, dopo ulteriori ricerche può essere definita una sorta di pittura a goccia , ma molto elaborata con effetto 3D. Il tempo dedicato all’arte è quasi tutto il mio tempo libero dato che lavoro come assistente in una clinica . Le mie fonti di ispirazione sono i colori , non ho una regola , mi viene in mente il formato finale , non vedo l’esecuzione di un dipinto , vedo la pittura solo finita.

Qual è il tuo pittore preferito ? 

Il mio pittore preferito è sempre stato Salvador Dalì.

A quali mostre e concorsi avete partecipato finora? 

Ho partecipato a molte mostre , fiere e premi , sia in Italia che in Francia .

Quali sono stati le più grandi soddisfazioni nel campo dell’arte? 

La mia soddisfazione è quando mi siedo dietro i visitatori della mostra e senti il loro giudizio positivo e vedo le loro reazioni di fronte ai miei dipinti e scopri che il mondo ti riconosce già dallo stile di pittura .

Che consiglio daresti ad un giovane artista che si trova all’inizio del suo percorso ? 

I miei consigli per un giovane artista a parte l’incoraggiamento non credo che ci siano, ma penso che ce ne sarebbe solo un: garantirsi la sopravvivenza … (scherzo )

Quali sono i tuoi progetti per il futuro e qual è il tuo sogno più grande ? 

Rispondo a te come agli altri che mi conoscono , non penso al futuro, quindi non posso avere delusioni , so che la mia risposta è un po ‘ironica . A mio avviso , come artista la più grande realizzazione che ci possa essere è quella di essere riconosciuta sia a livello internazionale sia sul piano materiale, l’ultima meno probabile …

Valentina Tofan

Despre Vocea Românească

Verifica, de asemenea

Regionali del Lazio . Italiani di origine romena… Se ci siete..potete battere 2 colpi..

Regionali del Lazio . Italiani di origine romena… Se ci siete..potete battere 2 colpi.. Domenica …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *